Belajar bahasa arab untuk pemula

Setelah membahas tentang fi'il al-mitsaal atau fi'il mu'tallul fa , maka pada pelajaran ...

Read more »

Pokok bahasan pelajaran 26 kitab Durusul lughah jilid 2 : 1. Fi'il mu'tal - فعل معتلّ 2. ...

Read more »

Pada pelajaran 25, kita mempelajari bahasan di bawah ini: Lihat gambar hiwar (percakapan) yang dil...

Read more »

Pelajaran 24 pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah Jilid ke dua adalah membahas tentang bilangan dal...

Read more »

Awalnya, saya idealis dalam belajar bahasa Arab . Saya hanya mau belajar bahasa arab fusha /fushah. ...

Read more »

Catatan bahasa Arab kali ini adalah mengenai zhorof zaman dan makan . Pada catatan ini saya akan ...

Read more »

Ilmu shorof (tashrif) adalah salah satu ilmu selain ilmu nahwu di dalam mempelajari bahasa Arab. Na...

Read more »