Pelajaran 14 - jamak untuk orang ke dua

Table of Content [Lihat di sini]
jamak-orang-ke-dua-1

 
jamak-untuk-orang-ke-2
 
Sampailah saya pada pelajaran 14. Pada pelajaran ini masih dibahas tentang jamak, akan tetapi untuk orang pertama dan orang kedua. Selengkapnya adalah di bawah ini:
-Jamak dari anta adalah antum. Arti dari antum adalah kamu sekalian.
Contoh:
Siapa kalian? : من أنتم ؟  (man antum?)
-Milik kalian dalam bahasa arab adalah : kum (كم).
Contoh:
Dimana rumah kalian? : أين بيتكم ؟  (aina baitukum?)
-Bentuk jamak dari ana adalah nahnu (نحن) yang berarti kami.
Contoh:
Kami adalah muslim: نحن مسلمون  (nahnu muslimuun)
-Milik kami dalam bahasa arab adalah : naa (نا)
Contoh:
Ini adalah rumah kami: هذا بيتنا (hadzaa baitunaa)
-Fi’il mudhari’ untuk kami, contohnya kami telah pergi adalah : ذهبنا (dzahabnaa)
Contoh:
Kami telah pergi ke masjid itu: ذهبنا إلى المسجد (dzahabnaa ilal masjidi)
-“apa/yang mana?” bahasa arabnya adalah ayyu (أي). Ayyu bertindak sebagai mudhaf.
Contoh:
Pelajar yang mana yang telah keluar? : أي طالب خرج ؟  (ayyu thaalibin kharaja?)
Catatan: ketika diikuti kata depan ayyu berubah menjadi ayyi (majrur).
Contoh:
Dari negeri yang mana kamu? : من أي بلد أنت ؟ (min ayyi baladin anta?)
Kosakata baru
Bayi perempuan (طفلة), bandara (مطار), fakultas kedokteran (كلية الطب), fakultas teknik (كلية الهندسة), agama (دين), hukum (دستور), kiblat (قبلة), pengadilan (محكمة), cucu laki laki (حفيد), cucu perempuan (حفدة), kebun (حديقة)