Belajar bahasa arab untuk pemula

I'rab surat an-Naba ayat 1

Belajar dan latihan i'rab, dimulai dari surat an-Naba ayat pertama. In syaa Allah akan terus sa

Fi'il mu'talul laam atau fi'il naaqish - Pelajaran 28 Durusul Lughah 2

Sekarang kita akan mempelajari fi'il mu'tal laam atau disebut juga fi'il an-naaqish. Se

Fi'il mu'tallul 'ain | al-ajwaf - Pelajaran 27 Durusul Lughah 2

Pada pelajaran ke-27 buku Durusul Lughah jilid 2 , kita akan melihat contoh fi'il mu'tal jen

Kaidah fi'il yajibu - Pelajaran 26 Durusul Lughah 2

Pada pelajaran ke-26 ini, materinya adalah tentang kaidah fi'il  وَجَبَ - يَجِبُ وَجَبَ - يَجِب

Definisi Kalam - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Penulis kitab al-aajurruumiyyah menulis pertama kali dengan menjelaskan tentang definisi kalaam. Def

Mengenal Ibnu Ajurruum - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Penulis kitab al-mumti' sebelum menjelaskan matan ajurrumiyyah mengenalkan kita terlebih dahulu

Petunjuk-petunjuk untuk para pengajar nahwu - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Sebelum mempelajari apa-apa yang terdapat dalam kitab ini, penulis menjelaskan apa-apa yang harus d

Metode Penjelasan dari Penulis - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Setelah membaca muqaddimah dari Syaikh Muqbil dan juga kata pengantar dari penulis kitab al-Mumti&#

Muqaddimah Penulis kitab al-mumti' - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Setelah kita mendapatkan poin pelajaran penting dari muqaddimah yang ditulis oleh syaikh Muqbil rah

Muqaddimah Syaikh Muqbil - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Kali ini kita akan memulai pelajaran nahwu, yang diambil dari kitab al-Mumti' fii syarhil aajur