Pelajaran 19 - bilangan dalam bahasa arab

Table of Content [Lihat di sini]
bilangan-adada-number-in-arabic 

Setelah mempelajari kata tanya untuk menanyakan jumlah, maka pada pelajaran 19 kitab durusul lughah ke 1 ini, membahas tentang bilangan atau angka angka satu sampai dengan sepuluh untuk isim mudzakkar.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

-Satu : waahidun (واحد)
Contoh:

Satu buku:  كتاب واحد  (kitaabun waahidun)

-Dua: Itsnaani (إثنان)
Contoh:

Dua buku: كتابان إثنان (kitaabaani itsnaani)

-Tiga sampai sepuluh
Bilangan tiga sampai sepuluh ( 3 sampai dengan 10 ) berfungsi sebagai mudhaf, sehingga kata yang mengikutinya adalah majrur dan jamak.
Contoh:

Tiga buku : ثلاثة كتب (tsalaatsatu kutubin)
Empat buku: أربعة كتب (arba’atu kutubin)
Lima buku: خمسة كتب (khamsatu kutubin)
Enam pena: ستة أقلام (sittatu aqlaamin)
dan seterusnya.

-Bilangan dapat berbentuk marfu (seperti contoh di atas), majrur, dan manshub.
Contoh:

Yang berbentuk majrur:
Di dalam ada empat rumah: في أربعة بيوت (fii arba’ati buyuutin)

Yang berbentuk manshub:
Saya telah melihat lima orang laki laki: رايت خمسة رجال (ra-aitu khamsata rijaalin)

Kosa kata Baru
semua (كل), mereka semua (كلهم), kalian semua (كلكم), kita semua (كلنا), negeri (بلد) untuk mufrad, negeri (بلاد) untuk jamak, berbeda (مختلف), bus (حافلة), dari mereka (منهم), hari (يوم) untuk mufrad, hari (أيام) untuk jamak, harga (ثمن), setengah (نصف), penumpang (راكب) untuk mufrad, penumpang (ركاب) untuk jamak, pertanyaan (سؤال), saku (جيب)