pelajaran 20 - bilangan- madud -muannats

Table of Content [Lihat di sini]
bilangan-adada-madud-muannats


Pelajaran 20 pada kitab durusul lughah 1 ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya yaitu bilangan yang ma’dudnya mudzakkar. Sekarang saya mempelajari bilangan tiga sampai sepuluh yang ma’dudnya muannats.

Jika ma’dud nya muannats, maka ta marbutah pada bilangan dihilangkan.

Penjelasan lengkapnya adalah seperti di bawah ini:

-Tiga anak perempuan: ثلاث بنات (tsalaatsu banaatin)

-empat anak perempuan: أربع بنات (arba’u banaatin)

-lima anak perempuan: خمس بنات (khamsu banaatin)

-enam ibu ibu: ست أمهات (sittu ummahaatin)

-tujuh pelajar wanita: سبع طالبات (sab’u thaalibaatin)

-delapan pelajar wanita: ثماني طالبات (tsamaanii thaalibaatin)

-sepuluh kamar: عشر غرف (‘asyru ghurafin)

-Bentuk muannats dari waahidun: waahidatun (واحدة)

-Bentuk muannats dari itsnaani: itsnataani (إثنتان)

Kosa kata baru

Kamar : غرفة
kamar kamar (jamak): غرف

Pelajaran: درس
Pelajaran pelajaran (jamak): دروس

Paman dari ayah: عم
paman dari ayah (jamak): أعمام

Kata: كلمة
kata kata: كلمات

Majalah: مجلة
Huruf: حرف
huruf huruf (jamak):
حروف