Kaidah I'rab pada Isim dan Tandanya - Pelajaran 1b Durusul Lughah 3

Table of Content [Lihat di sini]

Masih dalam pelajaran satu pada kitab durusul lughah jilid 3 yang mengenai i'rab pada isim.

Dalam bagian kedua kita membahas tanda i'rab pada isim.


tabel tanda irob pada isim lengkap


Tanda-tanda i'rab pada isim


1. Pada dasarnya tanda i'rab pada isim adalah:


a. Rafa' => ditandai dengan dhammah

Contoh: كِتَابٌ = kitaabun.


b. Nashab => ditandai dengan fat-hah.

Contoh : كِتَابًا


c. Jar => ditandai dengan kasrah

Contoh: كِتَابٍ

2. Namun ada tanda lain i'rab pada isim, yaitu:


a. Jamak mua-annats saalim.
Tanda nashab-nya dengan kasrah.

Contoh: خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ
samawaat adalah maf'ul maka ia manshub. Tanda nashabnya dengan kasrah => samawaati


b. mamnuu' minash sharf (tidak bertanwin)
Tanda jar-nya dengan fathah.

Contoh: اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ
fir'aun didahului oleh huruf jar maka ia majrur. Tanda jar adalah dengan fat-hah => fir'auna


c. Asma-ul khamsah (isim yang lima)
Asma-ul khamsah adalah أَبُوك , أَخُوك , حَمُوك , فُوك , ذُو

Tanda rafa' adalah huruf waw , contoh: أَبُوك

Tanda nashab adalah huruf alif, contoh: أَبَاكَ

Tanda jar adalah huruf ya, contoh: أَبِيْك


d. Jamak mudzakkar saalim.

Tanda rafa' dengan waw, contoh = مُدَرِّسُوْنَ = mudarrisuuna

Tanda nashab dengan yaa, contoh = مُدَرِّسِيْنَ = mudarrisiina

Tanda jar dengan yaa, contoh = مُدَرِّسِيْنَ = mudarrisiina


e. Mutsanna (dual)

Tanda rafa' dengan alif, contoh = طَالِبَانِ  = thaalibaani

Tanda nashab dengan yaa, contoh = طَالِبَيْنِ  = thaalibaini

Tanda jar dengan yaa, contoh = طَالِبَيْنِ  = thaalibaini


f. Maqshuur

Isim yang huruf terakhir alif laazimah.

Contoh isim maqshuur = مُسْتَشْفَى = mustasyfaa, artinya rumah sakit.

Baik rafa', nashab ataupun jar, bentuk huruf akhirnya sama.

Contoh kalimat menggunakan isim maqshuur:

قَتَلَ الفَتَى الأَفْعَى بِالعَصَا

al-fata adalah faa'il sehingga ia marfuu' ditandai dengan dhammah muqaddarah.

al-af'aa adalah maf'ul bih sehingga ia manshuub ditandai dengan fat-hah muqaddarah.

al-'ashaa adalah majrur ditandai dengan kasrah muqaddarah.


g. manquush

Manquush adalah isim yang diakhiri oleh huruf ya.

Contoh isim manquush : القَاضِيْ , المُحَامِيْ

Bentuk rafa' dari isim manquush : القَاضِيْ  (dhammah muqaddarah)

bentuk nashabnya : القَاضِيَ , nashab ditandai dengan harakat fat-hah => al-qaadiya

bentuk jar: القَاضِيْ  (kasrah muqaddarah)

Catatan:

- huruf ya hilang jika harakat bertanwin, misalnya القَاضِيْ  menjadi قَاضٍ


h. mudhaaf dengan yaa mutakallimin (yaa yang merupakan kata ganti orang pertama tunggal).

pada poin h ini, baik rafa, nashab, atau jar bentuknya sama.

Contoh: دَعَا جَدِّيْ أُسْتَاذِيْ مَعَ زُمَلاَئِيْ

جَدِّيْ adalah faa'il maka ia marfuu'. Rafa' dengan dhammah muqaddarah.

أُسْتَاذِيْ adalah objek (maf'ul bih) maka ia manshuub. Nashab dengan fat-hah muqaddarah.

زُمَلاَئِيْ  adalah majrur. Jar dengan kasrah muqaddarah.


Untuk lebih memahami kaidah ini, silakan lihat pemaparan kaidah di atas dalam bentuk tabel di bawah ini:


isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya


i'rab taqdiriy pada isim


==========================

Lihat pelajaran sebelumnya pelajaran 1a kitab durusul lughah jilid 3