3 Keadaan Fi'il Mudhaari - Pelajaran 22 Durusul Lughah 2

Table of Content [Lihat di sini]

Pelajaran ke-22 dalam buku Durusul Lughah jilid 2 ini adalah merupakan sebuah review atau pengulangan (muraja'ah) pelajaran fi'il mudhari yang mu'rab.


'review i'rab fi'il mudhaari' beserta alamatnya


Seperti yang kita ketahui bahwa fi'il mudhari yang mu'rab ada dalam tiga keadaan, yaitu:

1. Mudhaari' marfuu'

2. Mudhaari' manshuub

3. Mudhaari' majzuum


Apa hal-hal yang membuat keadaan fi'il mudhaari' menjadi manshuub, majzuum, atau marfuu' telah kita pelajari dalam materi pelajaran sebelumnya.

Lihat pelajaran huruf jazm dan contohnya  dan huruf nashab beserta contohnyaPada kesempatan ini, kita hanya muraja'ah tiga keadaan fi'il mudhaari tersebut beserta tanda atau alamatnya.


حالات المضارع الثلاث (tiga keadaan fi'il mudhari')


Untuk mereview atau menghafal alamat mudhaari yang marfu', manshub, atau majzum, silakan lihat gambar di bawah.


3 keadaan fi'il mudhaari' yang mu'rab: marfu' manshub majzumGambar di atas terdapat pada buku durusul lughah jilid 2 yaitu pada pelajaran ke-22.

Di sini saya hanya menulis kembali dalam bahasa Indonesianya saja agar lebih mudah dihafal.

Untuk memudahkan proses menghafal, saya tulis urut sesuai urutan dhamirnya, yaitu orang ketiga (mufrad & jamak), orang kedua (mufrad & jamak), dan orang kesatu yang didahului oleh mudzakkar terlebih dahulu baru mu-annats.

Untuk catatan, dalam buku ini tidak direview mutsanna (dual), hanya mufrad (tunggal) dan jamak saja. Untuk mutsanna akan dipelajari pada pelajaran lain.


Urutan tulisan ada sebagai berikut:

1. al-mudhaari' al-marfuu' beserta tanda (alamat) rafa'nya

2. al-mudhaari' al-manshuub beserta tanda nashabnya

3. al-mudhaari' al-majzuum beserta tanda jazmnya.


Review : 3 Keadaan fi'il mudhaari' yang mu'rab beserta alamat/tandanya


1. هُوَ

a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya dhammah (الضمة)
Contoh: أَحْمَدُ يَشْرَبُ  (ahmadu yasyrabu)

b. Mudhaari' manshuub : tanda nashabnya fat-hah (الفتحة)
Contoh: لَنْ يَشْرَبَ  (lan yasyraba)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya sukun (السكون)
Contoh: لَمْ يَشْرَبْ (lam yasyrab)2. هُمْ

a. Mudhari marfuu' : tanda rafa'nya tsubuutun nuun (ثبوت النون)
Contoh: الْمُدَرِّسُونَ يَشْرَبُونَ (al-mudarrisuuna yasyrabuuna)

b. Mudhari manshuub : tanda nashabnya hadzfun nuun (حذف النون)
Contoh: لَنْ يَشْرَبُوا (lan yasyrabuu)

c. Mudhari manshuub : tanda nashabnya hadzfun nuun (حذف النون)
Contoh: لَمْ يَشْرَبُوا (lam yasyrabuu)3. هِيَ


a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya dhammah
Contoh: مَرْيَمُ تَشْرَبُ (maryamu tasyrabu)

b. Mudhari' manshuub : tanda nashabnya fat-hah
Contoh: لَنْ تَشْرَبَ (lan tasyraba)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya sukun
Contoh : لَمْ تَشْرَبْ (lam tasyrab)
4. هُنَّ

Ini adalah termasuk fi'il mudhaari' yang mabniyy.

Mabniyy nya adalah dengan sukun (مبنيّ على السكون)

Contoh:

الطَّالِبَاتُ يَشْرَبْنَ (ath-thaalibaatu yasyrabna)

لَنْ يَشْرَبْنَ (lan yasyrabna)

لَمْ يَشْرَبْنَ (lam yasyrabna)
5. أَنْتَ

a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya dhammah
Contoh: أَنْتَ تَشْرَبُ (anta tasyrabu)

b. Mudhari' manshuub : tanda nashabnya fat-hah
Contoh:  لَنْ تَشْرَبَ (lan tasyraba)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya sukun
Contoh : لَمْ تَشْرَبْ (lam tasyrab)
6. أَنْتُمْ

a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya tsubuutun nuun
Contoh: أَنْتُمْ تَشْرَبُونَ (antum tasyrabuuna)

b. Mudhari' manshuub : tanda nashabnya hadzfun nuun
Contoh:  لَنْ تَشْرَبُوا (lan tasyrabuu)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya sukun
Contoh : لَمْ تَشْرَبُوا (lam tasyrabuu)
7. أَنْتِ

a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya tsubuutun nuun
Contoh: أَنْتِ تَشْرَبِيْنَ (anti tasyrabiina)

b. Mudhari' manshuub : tanda nashabnya hadzfun nuun
Contoh:  لَنْ تَشْرَبِي (lan tasyrabii)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya hadzfun nuun
Contoh : لَمْ تَشْرَبِي (lam tasyrabii)
8. أَنْتُنَّ

Ini adalah termasuk fi'il mudhaari' yang mabniyy.

Mabniyy nya adalah dengan sukun (مبنيّ على السكون)

Contoh :

أَنْتُنَّ تَشْرَبْنَ (antunna tasyrabna)

لَنْ تَشْرَبْنَ (lan tasyrabna)

لَمْ تَشْرَبْنَ (lam tasyrabna)
9. أَنَا

a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya dhammah (الضمة)
Contoh: أَنَا أَشْرَبُ  (ana asyrabu)

b. Mudhaari' manshuub : tanda nashabnya fat-hah (الفتحة)
Contoh: لَنْ أَشْرَبَ  (lan asyraba)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya sukun (السكون)
Contoh: لَمْ أَشْرَبْ (lam asyrab)
10. نَحْنُ

a. Mudhaari' marfuu' : tanda rafa'nya dhammah (الضمة)
Contoh: نَحْنُ نَشْرَبُ  (nahnu nasyrabu)

b. Mudhaari' manshuub : tanda nashabnya fat-hah (الفتحة)
Contoh: لَنْ نَشْرَبَ  (lan nasyraba)

c. Mudhaari' majzuum : tanda jazmnya sukun (السكون)
Contoh: لَمْ نَشْرَبْ (lam nasyrab)