Pelajaran 3 - bilangan bertingkat dan perbandingan

Table of Content [Lihat di sini]


walakin-kaanna-bilangan-bertingkat-1
 
walakin-kaanna-bilangan-bertingkat-2
 

 
Pada pelajaran ketiga ini saya mempelajari tentang comparative dan superlative degree, bilangan 11-20, walakinn, ka-anna, dan bilangan bertingkat. Bahasan ini saya tandai dengan kotak biru.
Berikut penjelasannya:
1.Comparative degree (lebih dari). Pola katanya adalah seperti af’alu (أفعل ) .
Kata tersebut diikuti oleh min (من ). Contoh:

Hamid lebih kecil daripada bilal

حامد أصغر من بلال

Bilal lebih tinggi daripada zainab

بلال أطول من زينب

Kamu lebih baik dari saya

أنت أحسن مني
 Sedangkan superlative degree (paling). Pola katanya juga sama seperti diatas, namun diikuti oleh kata dalam bentuk majrur (fathah). Contoh:

Dia adalah murid terbaik di sekolah

هو أحسن طالب في المدرسة

Aku adalah siswa yang paling tua di kelas

أنا أكبر طالب في فصلنا

Rumahku adalah rumah paling besar di desa

بيتي أكبر بيت في القرية

2.Saudara inna
Dalam bab ini, saya mencatat ada dua saudara inna yang dipelajari, yaitu: walakinna dan ka-anna.
Mengapa disebut saudara inna? Karena pola kalimat (kata setelah kata tersebut) sama dengan inna yaitu manshub (fathah).
a.Walakinna
Artinya adalah tetapi. Contohnya:

Mobilku tua tetapi ia kuat.

سيارتي قديم ولكنها قوية

Saudaraku sudah menikah tetapi aku belum

أخي متزوج ولكني عزب

Ahmad rajin sedangkan aku malas.

أحمد مجتهد ولكني كسلان

b.Ka-anna
Artinya adalah sepertinya atau kelihatannya. Contohnya:

Sepertinya anda dari India

كانك من الهند

Kelihatannya dia saudaramu

كانه أخوك

Sepertinya rumah itu miliknya

كان البيت له

3. Bilangan bertingkat.
Yaitu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai kesepuluh. Contoh:

Pelajaran pertama

الدرس الأول

Pelajaran  kedua

الدرس الثاني

Pelajaran  ketiga

الدرس الثالث

Pelajaran  keempat

الدرس الرابع

Pelajaran  kelima

الدرس الخامس

Pelajaran  keenam

لدرس السادس

Pelajaran  ketujuh

الدرس السابع

Pelajaran  kedelapan

الدرس الثامن

Pelajaran  kesembilan

الدرس التاسع

Pelajaran kesepuluh

الدرس العاشر

4.Bilangan 11-20
Pada bab ini, isim mudzakkar dahulu yang diterangkan. Setelah bilangan ini, isimnya adalah mufrad manshub (fathah) Contoh:

Sebelas murid laki2

طالبا أحد عشر

Duabelas murid laki2

اثنا عشر  طالبا 

Tigabelas murid laki2

طالبا ثلاثة عشر

Empatbelas murid laki2

طالبا أربعة عشر

Limabelas murid laki2

طالبا خمسة عشر

Enambelas murid laki2

طالبا ستة عشر

Tujuhbelas murid laki2

طالبا سبعة عشر

Delapanbelas murid laki2

طالبا ثمانية عشر

Sembilanbelas murid laki2

طالبا تسعة عشر

Duapuluh murid laki2

طالبا عشرون
 
Kosa kata baru
Asrama, tim (kelompok), dalam mimpi, umur atau gigi, pemain, terkenal, bintang, saudara kandung, bulan (dalam tanggalan), luas, harga.