Catatan Tambahan Kaana - كان - Kitab Tashiilun Nahwi - Pelajaran 7

Table of Content [Lihat di sini]

Ini adalah lanjutan dari pelajaran 6 tentang inna dan saudari-saudarinya.

Tulisan sebelumnya tentang kaana dapat dilihat di sini:

http://belajarbahasaarabdasar.blogspot.com/2016/10/penjelasan-kaana-dan-laa-yazaalu.html

Dan artikel ini adalah merupakan catatan tambahan tentang kaana dan saudari-saudarinya yang diambil dari kitab tas-hiilun nahwi.

======================================

Kaanadan saudarinya (كَانَ وّ أَخَوَاتُهَا)  disebut juga:

- الأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ  = al-af 'aalun naaqishatu

- Dalam bahasa Inggrisnya disebut Auxiliary (defective) fi'ls


Konsep yang telah kita pelajari dalam tulisan sebelumnya adalah:

- Untuk mubtada' itu menjadi marfu'.
Mubtada' ini dinamakan isim kaana.

- Untuk khabar manshub.
Khabar ini dinamakan khabar kaana.


Fi'il Naaqish (kaana dan saudaranya) adalah sebagai berikut:

1. كَانَ = kaana
Artinya = adalah

Contoh =
كَانَ البَيْتُ نَظِيْفًا  = kaana al-baitu nazhiifan.
Rumah itu bersih.

2. صَارَ  = shaara
Artinya= menjadi

Contoh=
صَارَ الرَّجُلُ غَنِيًّا = shaara ar-rajulu ghaniyyan
Orang itu menjadi kaya.

3. أَصْبَحَ  = ashbaha
Artinya = masuk waktu pagi; menjadi

Contoh:
أَصْبَحَ زَيْدٌ مَرِيْضًا  = ashbaha zaidun mariidhan
Zaid menjadi sakit di pagi hari.

4. أَمْسَى = amsaa
Artinya = masuk waktu sore; menjadi

Contoh:
أَمْسَى العَامِلُ مُتْعَبًا  = amsaa al-'aamilu mut'aban.
Pekerja itu menjadi lelah di sore hari.

5. أَضْحَى  = adh-haa
Artinya = masuk waktu duha; menjadi

Contoh:
أَضْحَى الغَمَامُ كَثِيْفًا  = adh-haa al-ghamaamu katsiifan.
Sekumpulan awan menjadi tebal di waktu duha.

6. ظَلَّ = zhalla
Artinya = masih berlangsung; terus-terusan; sepanjang hari

Contoh=
ظَلَّ المَطَرُ نَازِلاً  = zhalla al-matharu naazilan.
Hujan turun sepanjang hari.

7. بَاتَ  = baata
Artinya = masuk waktu malam; menjadi

Contoh =
بَاتَ زَيْدٌ نَائِمًا  = baata zaidun naa-iman
Zaid tidur di waktu malam.

8. مَا دَامَ  = maa daama
Artinya = selama

Contoh =
اِجْلِسْ مَا دَامَ زَيْدٌ جَالِسًا  = ijlis maa daama zaidun jaalisan
Duduklah selama Zaid duduk.

9. مَا زَالَ  = maa zaala
Artinya = selalu; masih

Contoh =
مَا زَالَ زَيْدٌ مَرِيْضًا = maa zaala Zaidun mariidhan
Zaid masih sakit.

10. مَا بَرِحِ  = maa bariha
Artinya = selalu; masih

Contoh =
مَا بَرِحَ زَيْدٌ صَائِمًا  = maa bariha zaidun shaa-iman.
Zaid selalu puasa.

11. مَا فَتِئَ  = maa fati-a
Artinya = selalu; masih

Contoh =
 مَا فَتِئَ زَيْدٌ نَشِيْطًا  = maa fati-a Zaidun nasyiithan
Zaid selalu aktif.

12. لَيْسَ = laisa
Artinya = tidak;bukan

Contoh =
لَيْسَ الخَادِمُ قَوِيًّا  = laisa al-khaadimu qawiyyan.
Pembantu itu tidak kuat.


Catatan dan penjelasan tentang kaana

Struktur kalimat kaana adalah seperti gambar di bawah ini:


contoh dan penjelasan kaana beserta saudara-saudaranya

- - Kaana bisa digunakan dalam fi'il mudhari'. Ini berarti tensesnya past continuous.
Contoh:
كَانَ زَيْدٌ يَكْتُبُ  = kaana zaidun yaktubu
Zaid sedang menulis (di waktu lampau)
Bahasa Inggrisnya  =  Zaid was writing.

- kaana dan saudaranya (shaara,ashbaha, amsaa, adh-haa,zhalla,baata)  juga dapat digunakan dalam fi'il amr dan fi'il nahyu.

- maa zaala, maa bariha, maa fati-a dapat digunakan dengan fi'il mudhari' namun tidak bisa digunakan di dalam fi'il amr.

- maa daama dan laisa hanya dapat menggunakan fi'il madhi saja.

- maa daama harus didahului oleh kata/kalimat lain.

- Jika khabar adalah jar wa majrur, maka khabar letaknya di depan mubtada'.
Contoh:

khabar di depan mubtada jika khabar itu jar wa majrur