Penjelasan Mubtada' dan Khabar - Ten Lessons of Arabic - pelajaran 1

Table of Content [Lihat di sini]

Ini adalah catatan pelajaran pertama dari buku berbahasa Inggris "Ten Lessons of Arabic", yang merupakan buku panduan belajar bahasa Arab dasar kali ini.

Sekilas tentang buku panduan ini ada di bawah:


Buku panduan belajar bahasa Arab dari dasar

Judul:
Ten Lessons of Arabic

Disusun oleh:
Aamir Bashir

Versi : 2.1 November 2016

Copyright Dar al-Sa'adah Publications 2011buku belajar bahasa arab dasar - ten lessons of arabicBismillah, sekarang kita akan belajar dari buku ini. Semoga Allah Ta'ala memberkahi penulis dan orang yang terkait dengan pembuatan buku ini.

Selanjutnya, mulai dari pelajaran pertama sampai akhir akan saya catat di blog ini sebagai bahan muraja'ah bagi saya sendiri dan bahan pelajaran bagi sobat pembaca.


buku panduan bahasa arab - penjelasan mubtada dan khabarSemoga catatan ini bermanfaat. Aamiin.


Pelajaran satu adalah subject dan predicate (مُبْتَدَأٌ dan خَبَرٌ )


مُبْتَدَأٌ = mubtada' dan خَبَرٌ = khabar* Mubtada' adalah subject => Letaknya di awal kalimat.

* Khabar adalah predicate => Letaknya setelah mubtada'


Pola kalimat yang menggunakan mubtada' (subject) dan khabar (predicate) dalam bahasa Indonesia contohnya adalah:

- Mahmud adalah orang yang pintar.

Mahmud adalah subject, orang yang pintar adalah predikat.

Dengan kata lain => Mahmud adalah mubtada', orang yang pintar adalah khabar.


- Hamid adalah orang yang shalih.

Hamid adalah subject, orang yang baik adalah predikat.

Dengan kata lain => Hamid adalah mubtada', orang yang baik adalah khabar.


Langkah untuk menterjemahkan kalimat di atas ke dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut:


Contoh yang pertama


1. Hilangkan kata adalah.

Jadi kalimatnya menjadi => Mahmud orang yang pintar.

Mubtada' = Mahmud
Khabar = Orang yang pintar


2. Terjemahkan mubtada' dan khabar di atas ke dalam Bahasa Arab.

Catatan:

Mubtada dan khabar dalam kondisi yang marfuu' (jika mufrad, maka marfuu' nya dengan dhammah).


3. Mubtada = Mahmud => مَحْمُوْدٌ

   Khabar = Orang yang pintar => عَالِمٌ ('aalimun)


4. Sehingga bahasa arabnya Mahmud adalah orang yang pintar adalah => مَحْمُوْدٌ  عَالِمٌ (Mahmuudun 'aalimun).


Contoh kalimat yang kedua


1. Hamid adalah orang yang shalih => Hamid shalih.

2. Mubtada' = Hamid
   Khabar = Shalih

3. Hamid = حَامِدٌ
   Shalih = صَالِحٌ

4. Sehingga bahasa Arabnya Hamid adalah orang yang shalih adalah => حَامِدٌ  صَالِحٌ  (Haamidun shaalihun)


Catatan dan Penjelasan Mubtada' dan khabar1. Contoh mubtada di atas (Mahmud dan Hamid) adalah isim ma'rifah (مَعْرِفَةٌ) atau definite noun.

2. Mubtada' harus berupa isim ma'rifah. Jika masih berupa nakirah (نَكِرَةٌ) atau common noun, maka tambahkan alif lam (ال) sehingga isim menjadi ma'rifah.

رَجُلٌ = rajulun = seorang pemuda => isim nakirah.

الرَّجُلُ = ar-rajulu = seorang pemuda itu => isim ma'rifah.

Catatan:
Isim ma'rifah ar-rajulu => huruf terakhir tidak bertanwin

3. Jika mubtada' feminine (mu-annats), maka khabar juga harus mu-annats.
Jika mubtada'-nya mudzakkar, maka khabar juga harus mudzakkar.


Contoh dari tiga kaidah di atas:


1. Terjemahkan kalimat "Pemuda itu adalah orang yang pintar." ke dalam bahasa Arab!

Langkah untuk menterjemahkan ke dalam bahasa Arab:

a. Pemuda itu adalah orang yang pintar => Pemuda itu pintar.

b. Mubtada' = Pemuda itu
   Khabar = pintar

c. Pemuda itu = الرَّجُلُ (ar-rajulu)
   Pintar = عَالِمٌ ('aalimun)

d. Jadi bahasa Arabnya pemuda itu adalah orang yang pintar => الرَّجُلُ  عَالِمٌ


2. Wanita itu adalah orang yang shalihah, bahasa arabnya adalah?

Langkah untuk menterjemahkan ke dalam bahasa Arab:

a. Wanita itu adalah orang yang shalihah => Wanita itu shalihah.

b. Mubtada' = Wanita itu
   Khabar = shalihah

   Mubtada'-nya mu-annats, maka khabar juga harus mu-annats.
   Untuk mengubah ke bentuk mu-annats => tambahkan ta marbutah di akhir kata.

c. Wanita itu = المَرْأَةُ  (al-mar-atu)
   shalihah = صَالِحَةٌ (shaalihatun)

d. Jadi bahasa Arabnya wanita itu adalah seorang yang shalihah adalah => المَرْأَةُ  صَالِحَةٌ  (al-mar-atu shaalihatun)


Mufradat (kosakata)


- Bapak => bahasa arabnya أَبٌ (abun)

- Ibu = أُمٌّ (ummun)

- putra = اِبْنٌ (ibnun)

- anak laki = وَلَدٌ (waladun)

- anak perempuan = بِنْتٌ (bintun)

- paman dari ayah = عَمٌّ ('ammun)

- bibi dari ayah = عَمَّةٌ ('ammatun)

- paman dari ibu = خَالٌ (khaalun)

- bibi dari ibu = خَالَةٌ (khaalatun)

- saudara laki-laki = أَخٌ (akhun)

- saudara perempuan = أُخْتٌ (ukhtun)

- kakek = جَدٌّ (jaddun)

- nenek = جّدَّةٌ (jaddatun)

- cucu laki = حَفِيْدٌ (hafiidun)

- cucu perempuan = حَفِيْدَةٌ (hafiidatun)

- seorang laki-laki = رَجُلٌ (rajulun)

- seorang perempuan = اِمْرَأَةٌ (imra-atun)

- kuat = قَوِيٌّ (qawiyyun)

- lemah = ضَعِيْفٌ (dha'iifun)

- salju/es = ثَلْجٌ (tsaljun)

- dingin = بَارِدٌ (baaridun)

- air = مَاءٌ (maa-un)

- manis = عَذْبٌ

- kecil = صَغِيْرٌ

- gemuk = سَمِيْنٌ

- hamba (orang yang beribadah) = عَابِدٌ ('aabidun)

- cerdas = ذَكِيٌّ (dzakiyyun)

- tekun = مُجْتَهِدٌ (mujtahidun)

- indah = جَمِيْلٌ (jamiilun)

- orang yang tahu berterima-kasih = شَاكِرٌ (syaakirun)

- orang yang benar/jujur = صَادِقٌ (shaadiqun)

- pemimpin/ketua = قَائِدٌ (qaa-idun)

- berani = شُجَاعٌ (syujaa'un)

- dermawan = كَرِيْمٌ (kariimun)

- orang yang menghormati/orang yang santun atau beradab = مُؤَدَّبٌ (mu-addabun)

- orang yang pergi = ذَاهِبٌ


Latihan Soal


A. Terjemahkan kalimat di bawah ke dalam bahasa Arab!

1. Hamid adalah seorang ayah.
2. Mahmud adalah seorang putra.
3. Lelaki itu seorang yang kuat.
4. Anak laki-laki itu seorang yang lemah.
5. Es itu dingin.
6. Air itu manis.
7. Zaid itu gemuk.
8. Ibu itu cantik.
9. Saudara perempuan itu orang yang tahu berterima-kasih.
10. Fatimah adalah seorang yang pintar.

Jawab:

1. Hamid seorang ayah => حَامِدٌ أَبٌ = haamidun abun
2. Mahmud seorang putra => مَحْمُوْدٌ اِبْنٌ = Mahmuudun ibnun
3. Lelaki itu kuat => الرَّجُلُ  قَوِيٌّ = ar-rajulu qawiyyun
4. Anak laki-laki itu lemah =  الوَلَدُ  ضَعِيْفٌ  = alwaladu dha'iifun
5. Es itu dingin = الثَّلْجُ  بَارِدٌ = ats-tsalju baaridun
6. Air itu manis = المَاءُ  عَذْبٌ = al-maa-u adzbun
7. Zaid gemuk = زَيْدٌ  سَمِيْنٌ = Zaidun samiinun
8. Ibu itu cantik = الأُمُّ جَمِيْلَةٌ = al-ummu jamiilatun
9. Saudara perempuan itu berterima kasih = الأُخْتُ شَاكِرَةٌ = al-ukhtu syaakiratun
10. Fatimah pintar = فَاطِمَةُ ذَكِيَّةٌ = faathimatu dzakiyyatun


B. Terjemahkan kalimat di bawah ke dalam bahasa Indonesia

1. الرَّسُوْلُ صَادِقٌ
2. خَالِدٌ قَائِدٌ
3. القَائِدُ شُجَاعٌ
4. الأَخُ كَرِيْمٌ
5. الخَالُ عَاقِلٌ

Jawab:

1. Rasul itu orang yang berkata benar (jujur).
2. Khalid adalah seorang pemimpin.
3. Pemimpin itu berani.
4. Saudara laki-laki itu seorang yang dermawan.
5. Paman adalah seorang yang pintar.