Fi'il majhul dari fi'il ajwaf - Pelajaran 5 - Durusul Lughah 3

Table of Content [Lihat di sini]


Kita telah mempelajari fi'il majhul, silakan baca kembali materi pelajarannya di sini:

fi'il majhuul yang ajwaaf beserta tashrifnya


- Penjelasan fi'il majhul 

- Tashrif fi'il majhul untuk fi'il madhi dan mudhari 


Pada pelajaran kelima dari buku Durusul lughah jilid 3 ini, poin pertama yang akan dibahas adalah pola fi'il majhul dari fi'il ajwaf.


Silakan mengulang pelajaran tentang fi'il ajwaf di sini: fi'il mu'tal al-ain / al-ajwaf 


Fi'il ajwaf yang dicontohkan pada bab ini


Daftar fi'il ajwaf pada latihan 2 adalah sebagai berikut:


- قَالَ = berkata


- بَاعَ = menjual


- سَاقَ = mengemudi; mengangkut


- زَارَ = mengunjungi; menziarahi; singgah


- زَادَ  = bertambah; memperbanyak


- خَافَ = takutKita akan kupas satu persatu fi'il di atas, mulai dari fi'il madhi (baik yang ma'lum maupun majhul), fi'il mudhari (ma'lum dan majhul), mashdar, fa'il, dan maf'ul.Contoh Fi'il ajwaf dan tashrifnya


1. قَالَ


a. madhi ma'lum : قَالَ

b. madhi majhul : قِيلَ

c. mudhari ma'lum : يَقُولُ

d. mudhari majhul : يُقَالُ

e. Amr : قُلْ

e. mashdar : قَولٌ

f. fa'il : قَائِلٌ 

g. maf'ul : مَقُولٌ2. بَاعَ 


a. madhi ma'lum : بَاعَ 

b. madhi majhul : بِيعَ

c. mudhari ma'lum : يَبِيعُ 

d. mudhari majhul : يُبَاعُ  

e. Amr : بِعْ

e. mashdar : بَيْعٌ 

f. fa'il : بَائِعٌ 

g. maf'ul : مَبِيعٌ 3. سَاقَ


a. madhi ma'lum : سَاقَ

b. madhi majhul : سِيقَ

c. mudhari ma'lum : يَسُوقُ

d. mudhari majhul : يُسَاقُ

e. Amr : سُقْ

e. mashdar : سَوْقٌ

f. fa'il : سَائِقٌ 

g. maf'ul : مَسُوقٌ4. زَارَ 


a. madhi ma'lum : زَارَ 

b. madhi majhul : زِيرَ

c. mudhari ma'lum : يَزُورُ

d. mudhari majhul : يُزَارُ

e. Amr : زُرْ 

e. mashdar : زِيَارَةٌ

f. fa'il : زَائِرٌ 

g. maf'ul : مَزُورٌ5. زَادَ  


a. madhi ma'lum : زَادَ  

b. madhi majhul : زِيدَ

c. mudhari ma'lum : يَزِيدُ

d. mudhari majhul : يُزَادُ

e. Amr : زِدْ 

e. mashdar : زِيَادَةٌ

f. fa'il : زَائِدٌ 

g. maf'ul : مَزِيدٌ6. خَافَ 


a. madhi ma'lum : خَافَ 

b. madhi majhul : خِيفَ

c. mudhari ma'lum : يَخَافُ

d. mudhari majhul : يُخَافُ

e. Amr : خِفْ

e. mashdar : خَوْفٌ

f. fa'il : خَائِفٌ 

g. maf'ul : مَخُوفٌ


Demikian pola fi'il ajwaf yaitu ma'lum, majhul, amr, mashdar, fa'il, dan maf'ul.


SummaryTarif ishthilaahii (التصريف الإصطلاحي) fi'il ajwaf1. Bab فَعَلَ - يَفْعُلُ

Contoh fi'il : صَانَ - يَصُونُ  (shaana - yashuunu: menjaga, melindungi, memelihara)


2. Bab فَعَلَ - يَفْعِلُ

Contoh fi'il : سَارَ - يَسِيرُ (saara - yasiiru : berjalan kaki / pergi dengan berjalan, berproses, beroperasi)


3. Bab  فَعِلَ - يَفْعَلُ 

Contoh fi'il : خَافَ - يَخَافُ (khaafa - yakhaafu : takut)


Perhatikan summary dalam bentuk tabel tashrif istilahi di bawah:


tabel tashrif fi'il ajwaf


pola fi'il majhul dari fi'il ajwaf
Sumber : Buku Mukhtarot qawa'idul lughah al-'arabiyyah, Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufron (hafizhahullah).