Pengertian isim tafdhil dan contohnya

Table of Content [Lihat di sini]

Pembahasan isim tafdhilاِسْمُ التَّفْضِيْلِ  = Ismu at-tafdhiil


* Pengertian isim tafdil = Isim tafdhil adalah isim yang dibentuk dari wazan أَفْعَلُ  (af'alu).

* Isim tafdhiil termasuk isim yang mamnu' minash sharf (tidak bertanwin).

* Penggunaan isim tafdhil = Isim tafdhiil digunakan untuk mengekspresikan sebuah perbandingan antara satu dengan yang lain (bentuk komparatif), dan untuk mengekspresikan bentuk superlatif (perbandingan yang teratas, yang menyatakan paling atau ter)

Contoh bentuk komparatif : Saya lebih tinggi daripada kamu.
Contoh bentuk superlatif: Saya paling tinggi (tertinggi) di kelas ini.

* Pola isim tafdhil untuk isim mudzakkar dan mu-annats adalah sama yaitu berpola (wazan) أَفْعَلُ.


Contoh perubahan isim ke wazan af'alu 

- طَوِيْلٌ (tinggi) => menjadi أَطْوَلُ  (lebih tinggi atau tertinggi)

- صَغِيْرٌ (kecil) => menjadi أَصْغَرُ  (lebih kecil atau paling kecil)

- جَمِيْلٌ (indah) => menjadi أَجْمَلُ  (lebih indah atau terindah)

- فَقِيْرٌ  (miskin) => menjadi أَفْقَرُ  (lebih miskin atau paling miskin).

- سَهْلٌ (mudah) => menjadi أَسْهَلُ  (lebih mudah atau termudah)


rumus dan pola isim tafdhiilBentuk isim tafdhil


Isim tafdhil mempunyai dua bentuk, yaitu:


1. isim yang berpola أَفْعَلُ , setelahnya adalah huruf jar مِنْ (min). 


* Bentuk ini dalam bahasa Inggris dinamakan comparative degree, dan dalam bahasa Indonesia disebut tingkat perbandingan.

* Isim أَفْعَلُ yang diikuti oleh مِنْ artinya = lebih .... daripada ....

* Isim yang berpola أَفْعَلُ ini digunakan untuk mudzakkar, muannats, tunggal, dan jamak.


Contoh kalimat isim tafdhil bentuk pertama dan artinya

- أَحْمَدُ أَفْضَلُ مِنْ خَالِدٍ  = Ahmadu afdhalu min khaalidin = Ahmad lebih baik daripada Khalid.

- عَائِشَةُ أَكْبَرُ مِنْ فَاطِمَةَ = 'aa-isyatu akbaru min faathimata = Aisyah lebih besar daripada fatimah.

- هَذَا الشَّارِعُ أَنْظَفُ مِنْ ذَالِكَ = haadza asy-syaari'u anzhafu min dzaalika = Jalan ini lebih bersih daripada jalan itu.


2. isim yang berpola أَفْعَلُ (sebagai mudhaaf), diikuti oleh isim mufrad * Bentuk yang kedua:  dalam bahasa Inggris, bentuk ini dinamakan superlative degree atau bentuk superlatif.

* Isim yang berwazan أَفْعَلُ adalah mudhaf, kemudian diikuti oleh mudhaf ilaihi (diikuti oleh isim yang majrur.

* Isim yang berpola أَفْعَلُ yang diikuti oleh isim majrur, artinya adalah paling... atau  ter...

* Wazan af'alu ini digunakan untuk mudzakkar dan mu-annats.


Contoh kalimat isim tafdhil bentuk kedua dan artinya

- هُوَ أَحْسَنُ طَالِبٍ فِي المَعْهَدِ = huwa ahsanu thaalibin fii al-ma'hadi = Dia murid terbaik di kampus.

- هَذَا الشَّارِعُ أَنْظَفُ شَارِعٍ فِي المَدِيْنَةِ = hadzaa asy-syaari'u anzhafu syaari'in fii al-madiinati = Jalan ini paling bersih di kota.


Contoh isim tafdhil dalam al-qur'an


Di bawah ini adalah beberapa ayat dari al-Quran yang terdapat isim tafdhiil, diantaranya adalah:

لَخَلْقُ    السَّمٰوٰتِ    وَالْأَرْضِ    أَكْبَرُ    مِنْ    خَلْقِ    النَّاسِ    وَلٰكِنَّ    أَكْثَرَ    النَّاسِ    لَا يَعْلَمُونَ 
(Surat al-mu'min:57)
Artinya Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui


وَكَانَ    لَهُۥ    ثَمَرٌ    فَقَالَ    لِصٰحِبِهِۦ    وَهُوَ    يُحَاوِرُهُۥٓ    أَنَا۠    أَكْثَرُ    مِنكَ    مَالًا    وَ أَعَزُّ نَفَرًا

(Surat al-kahfi: 34)
Artinya: Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengannya, "hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat.Contoh soal isim tafdhil


1. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat ini : Siapa murid yang paling tinggi di kelas itu?

2. Ubah isim-isim ini menjadi isim tafdil dan sebutkan artinya masing-masing:

- رَخِيْصٌ
- بَعِيْدٌ
- شَهِيْرٌ

3. Artikan ke dalam bahasa Indonesia kalimat ini:
بَيْتِي أَبْعَدُ عَنِ المَدْرَسَةِ مِنْ بَيْتِكَ = baitii ab'adu 'anil madrasati min baitika.

4. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat ini: Jam ini lebih murah daripada jam itu.

5. Zainab adalah siswi terkecil di sekolah itu. Ubah kalimat ini ke bahasa Arab.

6. Apa lawan katanya paling jauh, sebutkan dalam bahasa arab.

7. Apa arti أَكْثَرُ , sebutkan lawan katanya dalam bahasa arab.


Jawaban

1. مَنْ أَطْوَلُ طَالِبٍ فِي الفَصْلِ ؟ 

2. رَخِيْصٌ  artinya murah
    isim tafdil => أَرْخَصُ  (arkhasu) => artinya lebih murah atau paling murah.

بَعِيْدٌ = ba'iidun = artinya jauh.
isim tafdil => أَبْعَدُ  (ab'adu) => artinya lebih jauh atau paling jauh.

شَهِيْرٌ = syahiirun => artinya terkenal.
isim tafdil => أَشْهَرُ (asyharu) => artinya lebih terkenal atau paling terkenal.

3. Rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu.

4. هَذِهّ السَّاعَةُ أَرْخَصُ مِنْ تِلْكَ

5. زَيْنَبُ أَصْغَرُ طَالِبَةٍ فِي المَدْرَسَةِ 

6. Lawan kata paling jauh adalah paling dekat, bahasa arabnya adalah = أَقْرَبُ (aqrabu).

7. Aktsaru artinya lebih banyak/terbanyak, lawan katanya adalah lebih sedikit/paling sedikit, bahasa arabnya => أَقَلُّ (aqallu).