Catatan Pelajaran 16 & 17 Kitab Durusul Lughah Jilid 1

Table of Content [Lihat di sini]

Pada pelajaran 16 dan 17 dalam kitab Durusul lughah jilid 1 ini, materinya adalah:

a. الْمُبْتَدَأُ  (al-mubtada') dan الْخَبَرُ (al-khabaru).
b. Wazan jamak isim ghairu 'aqil
c. Isim isyarah untuk isim jamak ghairu 'aqil.

Sekarang kita mulai kupas satu persatu.

catatan materi pelajaran durusul lughah 1 bab 16 dan 17Pengertian & Penjelasan tentang الْمُبْتَدَأُ  (al-mubtada') dan الْخَبَرُ  (al-khabaru).


1. Mubtada' adalah isim yang terletak di awal kalimat.

2. Khabar adalah isim yang terletak setelah mubtada' yang dapat memberikan sebuah makna yang sempurna/berfaidah.


Contoh kalimat yang terdiri dari dari isim mubtada' dan khabar


1. هَذَا كِتَابٌ = hadzaa kitaabun = ini adalah buku.

هَذَا  adalah mubtada'
كِتَابٌ adalah khabar.


2. الْبَابُ مُغْلَقٌ = al-baabu mughlaqun = pintu itu tertutup.

الْبَابُ adalah mubtada'.
مُغْلَقٌ adalah khabar.


3. هُوَ مُجْتَهِدٌ= huwa mujtahidun = dia rajin.

هُوَ adalah mubtada'
مُجْتَهِدٌ adalah rajin.


contoh jumlah ismiyyah dengan mubtada dan khabarالإِشَارَةُ إِلَى جَمْعِ غَيرِ الْعَاقِلِ (al-isyaaratu ilaa jam'i ghairi al-aaqil)


Kaidah isim isyarah untuk kata benda jamak yang tidak berakal

Jika isim jamak tidak berakal, isim isyarah yang dipakai adalah isim isyarah untuk mufrad dan muannats.


isim isyarah untuk benda jamak ghairu aqil


Contoh penerapan dalam kalimat:


1. Ini adalah buku-buku.
Bahasa Arabnya: هَذِهِ كُتُبٌ = hadzihi kutubun.


2. Pintu-pintu ini terbuka.
Bahasa Arabnya: هَذِهِ الْأَبْوَابُ مَفْتُوْحَةٌ = hadzihi al-abwaabu maftuuhatun.

Keterangan:

- isim isyarah yang digunakan isim isyarah untuk mufrad muannats.

- هَذِهِ  sebagai mubtada'

- الْأَبْوَابُ  sebagai badal.

- مَفْتُوْحَةٌ  sebagai khabar.

- khabarnya adalah isim mufrad muannats (مَفْتُوْحَةٌ) karena mubtadanya isim mufrad muannats.

Sobat bisa murajaah pelajaran bab badal, klik link berikut ini untuk baca ulang definisi dan kaidah al-badal


3. Itu rumah-rumah.
Bahasa Arabnya : تِلْكَ بُيُوْتٌ = tilka buyuutun.

Keterangan:

untuk isim isyarah jarak jauh, kita menggunakan tilka (mufrad muannats) karena isimnya adalah jamak ghairu 'aaqil.

Ringkasan isim isyarah untuk benda mufrad, jamak, aqil dan ghairu 'aqil dalam bentuk tabeltabel isim isyarah jarak dekat, jauh untuk isim mufrad, jamak aqil dan ghairu aqilWazan jamak taksir baru yang dipelajari pada pelajaran 16 dan 17 pada kitab durusul lughah 1


Wazan مَفَاعِلُ (mafaa'ilu).

Wazan ini adalah untuk isim yang tidak bertanwin.

Contoh:

مَسْجِدٌ = masjid
Jamaknya مَسْجِدٌ  adalah مَسَاجِدُ (masaajidu).


دَفْتَرٌ = buku tulis
Jamaknya دَفْتَرٌ adalah دَفَاتِرُ (dafaatiru).

Demikianlah inti pelajaran 16 dan pelajaran 17 pada kitab durusul lughah jilid 1.


Silakan lihat pelajaran 15 kitab durusul lughah untuk mengulang pelajaran, klik tautan di bawah ini:
https://belajarbahasaarabdasar.blogspot.com/2018/12/materi-pelajaran-durusul-lughah-1-bab-15.html


Untuk melanjutkan pelajaran ke 18, silakan klik tautan di bawah ini:
https://belajarbahasaarabdasar.blogspot.com/2018/12/ringkasan-pelajaran-durusul-lughah1-bab18.html