Mengenal Ibnu Ajurruum - al mumti fii syarhil ajurrumiyyah

Table of Content [Lihat di sini]

Penulis kitab al-mumti' sebelum menjelaskan matan ajurrumiyyah mengenalkan kita terlebih dahulu tentang penulis kitab matan jurumiyyah.

Dalam artikel ini, saya hanya sekilas mencatat tentang Ibnu Ajurruum kemudian saya tulis ulang di blog ini.

mengenal penulis kitab matan al-ajurrumiyyahMengenal Ibnu Ajurruum penulis matan al-ajurruumiyyah


riwayat hidup ibnu ajurrum penulis matan jurumiyyahIbnu Ajurruum namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Dawud ash-Shinhaajiyy.

Beliau adalah yang mempunyai adab, ahli nahwu, dan qaari'.

Sebagian pen-syarah menyifati hal-hal di atas di dalam muqaddimahnya seperti al-Makkuudiyy dan ar-Raa'iyy. Banyak juga selain keduanya yaitu imam ahli nahwu yang memuji sifat beliau.

Beliau tinggal di kota Faasin di Maghrib.

Beliau lahir tahun 672 Hijriah, tahun dimana Ibnu Malik wafat. Beliau wafat tahun 723 Hijriah.

Demikianlah sekilas tentang penulis matan al-aajurruumiyyah. Untuk informasi detail beliau dan mengetahui 'ulama siapa saja yang men-syarah matan jurumiyyah silakan lihat pada sumber yang lain saya fokus kepada pembahasan kitab al-mumti' fii syarhil ajurrumiyah yaitu kitab penjelas (syarah) matan ajurrumiyah.

==========================

Pelajaran sebelumnya : Panduan untuk pengajar nahwu - al-mumti'

Pelajaran berikutnya : Definisi Kalaam beserta contoh kalam